• Dolar Alış 6.6892TL
 • Dolar Satış 6.6625TL
 • Euro Alış 7.3089TL
 • Euro Satış 7.2798TL
Reklam
Reklam

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Reklam
, 0 Yorum

T.C.

ERZİNCAN VALİLİĞİ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

İHALE İLANI

2020 yılı için İl Müdürlüğümüz hizmet araçlarına 5000 litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) ve 16000 litre Motorin (Eurodizel) Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                     : 2019/688009

1-İdarenin

 1. a) Adresi : Fatih Mah. Hacı Bektaşi Veli Cad. No:20 Merkez Spor                                                 Salonu Merkez/ERZİNCAN
 2. b) Telefon ve faks numarası : 446-2236933 – 446-2236939
 3. c) Elektronik Posta Adresi : erzincan@gsb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği       : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 5000 litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) 16000 litre                                                Motorin (Eurodizel) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale                                                                          dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
 2. b) Teslim yerleri :İl Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılan 24 EH 052                                                                plakalı Isuzu D-Max marka çift kabin pikap, 24 AH 942                                                                                                 plakalı Ambulans, 2020 yılı için kiralanacak binek otomo                                                                                                              bil, çift kabin açık kasa kamyonet, camlı van kamyonet,                                                                                                              Hafif ticari araç ve Öğrenci servis minibüsü ile kar ezme                                                                                                        araçları, kar motorları, çim biçme traktörleri, kar

temizleme makinesi, Jeneratörler, ayrıca Erzincan Yeni                                                                                                              Şehir Stadyumu yapım işi kapsamında sözleşme gereği                                                                                                              Müteahhit firma tarafından kontrol heyetine tahsis edilen                                                                       06 ABN 317 plakalı Wolksvagen Amarok, 06 BFH 854                                                                                                          plakalı Wolksvagen Passat ile 06 GF 1453 plakalı Skoda                                                                         marka araçlara, Sosyal uyum ve Gençlik Katılım Projesi                                                                                                kapsamında kullanılan 06 BCS 067 plakalı Fort Transit                                                                                                   Minibüs, 24 UD 080 plakalı Otobüs, 24 DC 342 plakalı                                                                                                    Fort Pikap, 24 EC 666 plakalı Toyota Binak Otomobil,

25 DT 541 plakalı Fiat Kartal Binek Otomobil, 24 EC 800                                                                  plakalı Wolkswagen Tiguen Binek Otomobil, 06 FC 9368                                                                              plakalı Fiat Doblo Hafif ticari araç ve 25 EH 722 plakalı                                                                                                  Fiat Palio araçlara.

 1. c) Teslim tarihi : Teslimat İl Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu zamanlar                                                                da Akaryakıt Sipariş fişi ile satış istasyonundan alınacak                                                                                              olup aylık ödeme yapılacaktır. İl Müdürlüğümüz malın                                                                                                 tamamını alıp almamakta serbesttir.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Fatih Mah. Hacı                                Bektaşi Veli Cad. No:20 Merkez Spor Salonu                                                                                                                    Merkez/ERZİNCAN
 2. b) Tarihi ve saati : 30.12.2019 – 14:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Akaryakıt Dağıtım Şirketi Lisansı veya Lisanslı bir şirketin bayisi ise Bayilik Sözleşmesi.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

Alımı yapılacak Akaryakıt ürünleri için Standartlara uygunluğunu belirtir TSE Standardı veya TÜPRAŞ Spesifikasyonlarına Uygunluk Taahhütnamesi.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İhale Servisi. Fatih Mah. Hacı Bektaşi Veli Cad. No:20 Merkez Spor Salonu ERZİNCAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 4. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN
error: Bu içeriğin tüm hakları erzincannet.com.tr\'ye aittir.
ankara escort ankara escort bayan escort bayan porno izle ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort