• Dolar Alış 6.7124TL
  • Dolar Satış 6.6857TL
  • Euro Alış 7.2518TL
  • Euro Satış 7.2228TL
Reklam
Reklam

İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

Reklam
, 0 Yorum

T.C.

ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

 1) 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 10’uncu maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi ile Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesine istinaden, aşağıda İlçesi, mevkii, pafta ve koordinatları, muhammen bedeli ile nitelikleri belirtilen 1 adet (Jeotermal kaynak/Doğal Mineralli Su / Jeotermal Kökenli Gaz) 3 ( üç) yıllığına İşletme Ruhsatı alınabilecek ruhsat sahası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulüyle ihaleye çıkarılmıştır.

2) İhale, Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda 18.12.2019 Çarşamba günü saat 10:30’da yapılacaktır.

3) İhale ile İşletme ruhsatı verilecek alanların nitelikleri aşağıda sunulmuştur.

4) İhaleye medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseler, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri katılabilir.

5) İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;

  1. a) Gerçek Kişiler;

1- T.C. Kimlik no.lu nüfus cüzdan sureti.

2- Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

3- İhaleye vekâleten katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4- Her sayfası imzalanmış olan Şartname.

5- İhale Geçici teminatı Muhammen Bedelin %3’dür. Geçici teminat nakit olarak Erzincan T.Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 64 0001 5001 5800 7285 4742 08 nolu emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler, 2886 sayılı Kanun’a uygun olarak bankalar ve özel finans kurumlarının süresiz teminat mektuplarını vereceklerdir.

  1. b) Tüzel Kişiler;

1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi.

2- Vergi Levhası ( onaylı).

3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4- İhaleye vekaleten katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

5- İhaleye ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İl Encümenine sunmaları gerekmektedir.

6- Geçici teminat mektubu ya da geçici teminatın nakit olarak yatırıldığına dair banka dekontu.

7- Her sayfası imzalanmış olan şartname.

8- İstekliler, istenen belgeleri ihale günü saatine kadar,  İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne vereceklerdir.

9- İhale şartnamesi mesai saatlerinde Erzincan İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilecektir.

 

İLAN OLUNUR.

SIRA NO İLİ İLÇESİ KÖYÜ ALAN VE  PAFTA NO CİNSİ  MUHAMMEN              BEDEL       

3 YILLIK/TL

 GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI/TL İHALE

 TARİHİ

                      İHALE    SAATİ

 

1 Erzincan Merkez Çadırtepe 2197,56 Hektar              İ43d2 Jeotermal Kaynak       Doğal Mineralli       Su/Jeotermal Kökenli Gaz 61.334,00 1.840,02 18.12.2019 1

 

10:30

 

 

                                                                                ARAMA  RUHSAT SAHASI KOORDİNATLARI

 

DÜZLEM 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA
(SAĞA) Y 554251 557230 555120 561972 561945 553706
(YUKARI) X 4399445 4397693 4394113 4390157 4388718 4393534

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN
error: Bu içeriğin tüm hakları erzincannet.com.tr\'ye aittir.
ankara escort ankara escort bayan escort bayan porno izle ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort