• Dolar Alış 5.9483TL
  • Dolar Satış 5.9246TL
  • Euro Alış 6.5689TL
  • Euro Satış 6.5427TL
Reklam
Reklam

İlan: Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünden Kiralık Gayrimenkuller

Reklam
, 0 Yorum

AÇIKLAMALAR;

1-Yukarıdaki  bilgileri yazılı taşınmazlar hizalarında belirtilen muhammen bedel üzerinden yine aynı hizada belirtilen tarih ve saatlerde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 inci

maddesinin (c) fıkrası ve 45 inci maddeleri gereğince. Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecek ve satılacaktır.

2-Kiralama  süresi 31.12.2019 tarihine kadardır.

3-Geçici ve ek teminatlar, TR240001500158007275454343 iban numaralı Bölge Müdürlüğümüzün hesabına ödenecektir. Banka dekontuna ihalesine girmek istediğiniz  taşınmazın

kiralama dosya numarası ile birlikte yatırılan paranın geçici ve ek teminat olduğunu, T.C./ Vergi Kimlik .Numaranızı ve cep telefonunuzu açıklama olarak yazdırınız.

4-İhaleye Katılacak Gerçek Kişiler; Nüfus cüzdanı ve teminat makbuzu veya süresiz ve limit içi teminat mektubu ile birlikle ihale saatine kadar komisyon başkanlığına müracaat

edeceklerdir.

5-İhaleye Katılacak Tüzel Kişiler; İhalenin yapıldığı yılda alınmış ticaret ve/ veya sanayi odası belgesi, İhalenin yapıldığı yıl tarihli imza sirküleri (noter tasdikli), teminat makbuzu veya süresiz ve limit içi teminat mektubu, ortak girişimcilerin noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi, gerçek kişilerin sermayesi ile sorumlu şirketlerin (Limited, Kolektif, Komandit…) kiracı olmaları durumunda şirket ortaklarının da şahsi mal varlığı ile sorumlu olduklarım kabul ettiklerini gösterir taahhütname ile birlikte ihale saatine kadar komisyon başkanlığına müracaat

edeceklerdir.

6-İhaleye vekaleten katılacaklar; İhalenin yapıldığı yıl tarihli, noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri ibraz edeceklerdir.

7-İhale, Bölge Müdürlüğümüze ait: Erzincan Vakıf İşhanında  yapılacak olup, bir önceki ihale bitmeden diğer ihaleye geçilmeyecektir.

8-İhaleye ait Vakıf Taşınmazların Kiraya Verilme Tip Genel Şartnamesi ve satış şartnameleri mesai gün ve saatlerinde Bölge Müdürlüğümüz kiralama servisinden temin edilip incelenebileceği gibi kurumsal internet adresimiz (www.vgm.gov.tr) vasıtası ile de incelenebilir.

9-İhaleye katılan her  istekli kiralanacak ve satılacak yeri görmüş, şartname ve sözleşme şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılır.

10-Genel Müdürlüğümüze ve mazbut vakıflara ait taşınmazlar, KDV hariç tüm vergi ve harçlardan muaftır.

11-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediği bedeli seçmekte serbesttir.

İLAN OLUNUR

Yayın Tarihi:06.08.2019                                                                                  Basın No:7058

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN
error: Bu içeriğin tüm hakları erzincannet.com.tr\'ye aittir.