• Dolar Alış 5.9483TL
  • Dolar Satış 5.9246TL
  • Euro Alış 6.5689TL
  • Euro Satış 6.5427TL
Reklam
Reklam

Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı (2019-2020 Güz) yayınlandı

Reklam
, 0 Yorum

Haber: Naile Yıldırım

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi resmi internet sitesi üzerinden Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı (2019-2020 Güz) yayınlandı.

Online Başvurular 08 TEMMUZ 2019-14 TEMMUZ 2019 tarihleri arasında aktif olacak.

Başvuru yapacak adaylara yapılan duyuru şu şekilde;

“Lisansüstü Aday Öğrenci Diploma ve Transkript Yükleme Alanı” na Online Başvuru sırasında ilgili programlarda istenilen (ALES, Transkript, Mezuniyet Belgesi ve Yabancı Dil Sınavı) belgelerin sisteme yüklenmesi zorunludur. İstenilen belgelerin eksik yüklenmesi halinde başvuru geçersiz sayılır.

Lisans tamamlama yapan adayların mezuniyet not ortalaması hesaplanırken (Ön Lisans +Lisans) her iki transkriptte de notların yüzlük karşılıklarının toplamının ikiye bölünmesiyle elde edilen not kullanılmalıdır.Ayrıca (Ön Lisans +Lisans) her iki transkriptte de Lisansüstü Aday Öğrenci Diploma ve Transkript Yükleme Alanı” na yüklemeleride gerekmektedir.

On-line Başvuru Formu Çıktısı başavuru tarihleri bittikten sonra alınamadığı için adayların başvuru tarihleri arasında On-line Başvuru Formu Çıktısını almaları zorunludur.

.

PROGRAMLARA BAŞVURU 1. Lisansüstü programlara başvurular http://ubs.erzincan.edu.tr/ogrenci/ogr0207/default.aspx?lang=tr-TR adresinden on-line olarak yapılacaktır. 2. Online Başvuru sırasında ilgili programlarda istenilen (ALES, Transkript, Lisans tamamlama yapan adaylar için ayrıca Ön Lisans Transkripti, Mezuniyet Belgesi, Formasyon şartı aranan bölümlerde Formasyon Belgesi ve Doktora Programları için Yabancı Dil Sınavı) belgelerin sisteme yüklenmesi zorunludur. İstenilen belgelerin eksik yüklenmesi halinde başvuru geçersiz sayılır. 3. Posta yolu ile başvuru kabul edilmeyecektir. BAŞVURU ŞARTLARI A. Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Şartları: 1. Lisans Diplomasına veya Geçici Mezuniyet Belgesine sahip olmak, 2. Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların istenilen ALES puan türünde en az 55 puana sahip olmak, 3. Tezsiz yüksek lisans programları için ALES puanı istenilmemektedir. B. Doktora Programlarına Başvuru Şartları: 1. Tezli Yüksek Lisans derecesiyle Doktora programlarına başvuranların; Tezli YüksekLisans Diplomasına veya Geçici Mezuniyet Belgesine sahip olmak, 2. Lisans derecesiyle Doktora programlarına başvuranların; Lisans Diplomasına veyaGeçici Mezuniyet Belgesine sahip olmak, 3. Doktora programlarına başvuran adayların istenilen ALES puan türünde en az 55 puana sahip olmak, 4.Lisans mezunu olup doğrudan doktora programına müracaat edeceklerin, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 85 puan almış olmaları ve lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya yüz üzerinden en az 80 puana sahip olmaları gerekmektedir. Lisans mezunu olup doğrudan doktora programlarına başvuruda bulunan adayların, değerlendirme sonucundaki ortalamalarının en az 90 olması gerekmektedir. 5. Adayların anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları ile “ÖSYM-Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” kapsamında eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadil puan almış olmak. 6. 20 Nisan 2016 tarihli ve 26990 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmenliğinin 35. Maddesinin 6. Fıkrası gereğince, Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. NOT: ALES geçerlilik süresi 5 yıldır. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1.Lisans tamamlama yapan adayların mezuniyet not ortalaması hesaplanırken her iki transkriptte de notların yüzlük karşılıklarının toplamının ikiye bölünmesiyle elde edilen yüzlük not dikkate alınacaktır. 2.Mezuniyet not ortalaması, adayın 100’lük not sistemine dönüştürülmüş genel not ortalaması olarak esas alınır. **Transkript belgesinde genel not ortalaması 4’lük sistemde olup 100’lük not karşılığı bulunmayanlar için YÖK’ün 100’lük not dönüşümü tablosu kullanılır. 3.Mülakat sınavına ALES ilgili alan puanının, tezli yüksek lisans programlarında lisans, doktora programlarında yüksek lisans mezuniyet not ortalamalarının (İşletme Anabilim Dalı Doktora Programına öğrenci alımında lisans ve yüksek lisans not ortalamasının) ilgili program koşullarındaki yüzdelik karşılığı dikkate alınarak kontenjan sayısının beş katı kadar aday çağırılacaktır. 4.Mülakat sınavı uygulanan programlarda değerlendirme sonucunda 70 ortalamayı sağlayamayan adaylar başarısız sayılacaktır. Mülakat sınavına girmek zorunlu olduğundan sınava girmeyen adaylar 70 ortalamayı sağlasalar bile başarısız sayılacaklardır. 5. Adaylar, puan sıralamasına göre kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilirler. Puanların eşit olması durumunda ALES puanı yüksek olan adaya, ALES puanının da eşit olması durumunda ise daha önce mezun olan adaya, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması durumunda yaşı büyük olan adaya öncelik tanınır. 6.Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının (II. Öğretim) açılabilmesi için yeterli müracaat olmaması durumunda Enstitü, ilgili programın açılmamasına karar verebilir. Bu durumda adaylara boş kontenjan bulunması, adayların talebi ve başvuru koşullarını taşımaları şartıyla diğer programlara kayıt hakkı tanınabilir.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KESİN KAYIT

  1. Başvuru ve kayıt esnasında istenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanlar, tahrifat yapanlarile ilanda belirtilen şartları taşımayanlar başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmayacak olup, bu şekilde aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış olan öğrencilerin de kaydı silinecektir. 2. Atatürk Üniversitesi ile ortak olan programlarımızda öğrencilerimiz ilgili üniversiteden en az 3 adet ders alacaklardır. 3. Lisansüstü programlara başvuru ve kayıt kabul işlemlerinde Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bu hükümlerde yer almayan durumlarda Yüksek Öğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve kararları, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Senatosu kararları ve Enstitümüz Yönetim Kurulu kararları uygulanır. 4. Kesin kayıtlar Enstitü tarafından ilan edilen kayıt tarihleri arasında, adayların enstitüye şahsen veya noter tasdikli vekâlet aracılığı ile yapılır. 5.Adaylar kesin kayıtta aşağıda istenilen belgelerin aslı ile beraber bir örneğini veya mezun olunan üniversite ya da noter tarafından onaylı suretini enstitüye sunmalıdır.

 İSTENEN BELGELER

 1.Online başvuru formu çıktısı.(imzalı) *On-line başvuru formu çıktısı başvuru tarihleri bittikten sonra alınamadığı için adayların başvuru tarihleri arasında On-line başvuru formu çıktısını almaları zorunludur. 1. Lisansüstü Eğitim Kesin Kayıt Başvuru Formu, (Enstitü web sitesi “Belgeler” sayfasından temin edilir.) 2. 1 adet yarım kapaklı karton dosya, 3. 2 Adet 4,5×6 cm fotoğraf. (son 6 aya ait) 4. ALES Sonuç Belgesi çıktısı.(Tezsiz Yüksek Lisans Programları Hariç) 5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (aslı ile beraber fotokopisi veya onaylı sureti). 6.Yüksek Lisans programları için Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (aslı ile beraber fotokopisi veya onaylı sureti). 7. Doktora programları için Yüksek Lisans ve/veya Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (aslı ile beraber fotokopisi veya onaylı sureti). 8.Lisans / Yüksek Lisans not ortalamasını gösteren Transkript Belgesi. (aslı ile beraber fotokopisi veya onaylı sureti). * Lisans tamamlama yapan adaylardan Ön Lisans not ortalamasını gösteren Transkript Belgesi. 9. Formasyon şartı aranan bölümlerde formasyon belgesi (aslı ile beraber fotokopisi veya onaylı sureti). 10. Doktora programına başvuran adaylar için anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları ile “ÖSYM-Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” kapsamında eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadil bir belge, 11.Erkek öğrenciler için Askerlik Durum Belgesi, (Askerlik görevini yapmayanlar) * Askerlik görevini yapmayanlar adayların askerlik tehir işlemlerinin yapılabilmesi için akademik takvimde belirtilen ders kayıt tarihlerinin sonuna kadar askerliği yönünde ilişiği olmadığına dair askerlik durum belgesi getirmeleri gerekmektedir. 12. Banka Dekontu (Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenim Harcının I. Taksiti 1.750,00 TL) (Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenim Harcı Toplam 3 X 1.750,00 = 5.250,00 TL) (miktar değişebilir) Tezsiz Yüksek Lisans Harçlarının Yatırılacağı Hesap Numarası T.HALKBANK AŞ. ERZİNCAN ŞUBESİ TR 59 0001 2009 3440 0006 0001 70 TEZSİZ YÜKSEK LİSANSA KESİN KAYIT YAPTIRAN ADAYLARIN HARÇ BEDELLERİ KESİNLİKLE GERİYE İADE EDİLMEYECEKTİR. 13. E-Devlet üzerinden alınan belgeler başvurularda kabul edilir.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN
error: Bu içeriğin tüm hakları erzincannet.com.tr\'ye aittir.
ankara escort ankara escort bayan escort bayan porno izle ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort