• Dolar Alış 5.4216TL
  • Dolar Satış 5.3999TL
  • Euro Alış 6.1809TL
  • Euro Satış 6.1562TL
Reklam

Tarıma Milyonlarca Liralık Yatırım

Reklam

Erzincan’da görev yapan yazılı ve görsel medyanın ulusal ve yerel temsilcileriyle bir araya gelen Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Şahin, 2017 yılının çalışmalarını değerlendirdi. Erzincan İl Müdürlüğünün çalışmalarında kendilerine büyük destek  sağlayan yerel ve ulusal basın temsilcilerine teşekkür eden İl Müdürü Şahin, Erzincan basınına şükranlarını sundu. 2018 yılında yürütülecek projelere de değinen Şahin, tarım sektörüne milyonlarca liralık yatırım yapıldığını kaydetti. Basın mensuplarıyla görüş alışverişinde bulunan İl Müdürü Şahin, Erzincan’ın geleceğinin tarım sektöründe olduğunu vurgulayarak, proje üretmeye ve tarıma kaynak aktarmaya devam edeceklerini söyledi. İl Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Erzincan Valiliği, DAP İdaresi ve KUDAKA’dan çok büyük destek aldıklarını kaydeden İl Müdürü Şahin, Erzincan tarım sektörüne verdikleri desteklerden dolayı bu kurumlara şükranlarını sundu. İl Müdürü Şahin yapılan çalışmaları başlıklar halinde değerlendirdi.

İL MÜDÜRLÜĞÜNE YENİ HİZMET BİNASI

Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Şahin, İl Müdürlüğünün birçok alanda ve çok farklı kesimlere hizmet verdiğini belirterek, yıllardır bu hizmetlerin farklı binalarda hizmet verdiğini bu durumun halk için de sıkıntılara yol açtığını belirterek “Bakanlığımıza yeni hizmet binası projesini sunduk ve projemiz Bakanlığımız tarafından onaylanarak Müdürlük binamızın yapımı için 11 milyon TL ödenek tahsisi yapılmıştır. Erzincan Belediye Başkanlığımız ile yaptığımız görüşmeler neticesinde hizmet binamızın  İzzetpaşa Mahallesi  Fevzipaşa Caddesi üzerinde inşa edilmesine karar verildi. Şu anda projemiz çizim aşamasındadır. Önümüzdeki aylarda inşaatın başlamasını bekliyoruz. Binamızın inşası ile halkımıza tek bir noktada daha kaliteli hizmet vereceğiz” dedi.

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA

İl Müdürü Murat Şahin, Erzincan’ın yıllardır beklediği arazi toplulaştırma projesine kavuştuğunu kaydetti. Miras ve çeşitli nedenlerle bölünerek ekonomik olma özelliğini yitiren tarım arazilerinin bu proje ile daha verimli hale geleceğini kaydeden Şahin, projenin 5 yılda tamamlanacağını söyledi. Erzincan Merkez İlçe, Tercan, Çayırlı, Üzümlü ve Refahiye ilçelerinde bulunan 126 köyde 119 bin hektar alanın projeye dahil edildiğini söyleyen Murat Şahin, projenin toplam bedelinin 60 milyon TL olduğunu belirtti. İl Müdürü Murat Şahin proje kapsamında; Fazla parçalanmış, dağılmış arazilerin modern işletmecilik esaslarına göre birleştirilmesi, Tarla içi yol şebekesinin, sulama tesislerinin ve yüzey tahliye sisteminin inşası,  Gerekli arazi tesviyesi ve toprak ıslahının yapılması, Köylerin yerlerinin yeniden düzenlenmesi, çevre planlanması, Kırsal alanın, doğal hayatın korunması ve yeşil alanların düzenlenmesi, Kırsal alandaki yerleşim yerleri ve toprakların, rüzgâr ve su erozyonu, sel taşkınları gibi doğal afetlerden korunması için gerekli önlemlerin alınması, Spor sahaları, parklar, yüzme havuzu, bayram, pazaryeri, çocuk bahçesi, okul, sağlık ocağı ve kooperatif binası gibi sosyal hizmet tesisleri için gerekli arazilerin toplulaştırma planları içinde kamulaştırma yapılmadan temin edilmesi, İşletmelerin ıslahı, yeniden düzenlenmesi, verimli bir şekilde çalışmalarının temini için gerekli tedbirlerin alınması, Köy içi yollarının tanzimi içme suyu, kanalizasyon, elektrik, telefon gibi hizmetlerinin planlanması, iskân, arsa isteklerinin karşılanması gibi hizmetlerin verildiğini kaydetti. Arazi toplulaştırma projelerinin birçok fayda getireceğini söyleyen İl Müdürü Şahin bu faydaları şöyle sıraladı: “Nüfus artışı, miras, alım-satım, kiracılık, ortakçılık gibi nedenlerle ortaya çıkan arazi parçalığı ve dağınıklığını ortadan kaldırarak işletmelerin uygun büyüklüğe getirmektedir. Çok parçalı oluşun ortaya çıkardığı tarla sınırı, yol ve su arklarından doğan arazi kayıplarını azaltmaktadır. Küçük parsellerde, ekim esnasında tarla sınırına fazla yaklaşılmama nedeniyle doğacak ürün kayıplarını azaltmaktadır. Toplulaştırmadan sonra, parseller daha büyük ve şekilleri daha düzgün olduğundan, makineli tarım daha kolay yapılmakta ve giderlerde önemli oranda azalmalar olmaktadır. Küçük parseller bir araya getirileceği için, işletme merkezi ile parseller arasındaki uzaklık kısalmakta ve buna bağlı olarak ulaşım giderleri azaldığından; zaman, işçilik ve yakıttan tasarruf sağlanmaktadır. Parsel sayısı azaldığı, şekilleri düzeldiği ve büyüklükleri arttığı için; tohum, gübre, ilaç gibi tarımsal girdiler, daha uygun bir düzeyde kullanılmaktadır. Sulama projelerinin uygulanmasında; eski, dağınık ve şekilsiz parsellerin sınırlarına bağlı kalma zorunluluğu olmayacağından, yatırım giderlerinden tasarruf sağlanmaktadır. Her parselin yola ve kanala sınırı olacağından sulama ve ulaşım randımanı artmaktadır. Parsellerde müştereklikten doğan huzursuzluklar giderilmektedir. Köy sınırları sabit noktalara dayandırılarak, köyler arasındaki sınır ihtilafları ortadan kalkmaktadır. Varsa, dağınık ve müşterek haldeki hazine arazisi birleştirilerek dağıtıma hazır hale getirilmektedir. Kırsal alana yönelik olarak: Çevre koruma, erozyonu önleme, ağaçlandırma, köy yenilemesi, her türlü yolların planlaması, köy imar planlarının yapılması, arazi kullanım planlarının hazırlanması gibi tüm hizmetler; toplulaştırma projeleri ile birlikte planlanıp uygulanabilmektedir.  Proje alanlarındaki sulama projeleri gibi kamu yatırımları için gerekli araziler, proje alanına giren parsellerden uygun şekilde kesinti yapılmak suretiyle kamulaştırma yapılmaksızın karşılanabilmektedir”.

TARIMA DAYALI İHTİSAS (BESİ) ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNİN KURULMASI

Erzincan bölgesinde hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla Erzincan merkezinde tarıma dayalı besi organize sanayi bölgesi kurulması amacıyla Erzincan Valisi Ali Arslantaş’ın himayelerinde çalışmaların sürdürüldüğünü kaydeden İl Müdürü Murat Şahin, 2017 yılı içerisinde başlayan çalışmaların 2021 yılında tamamlamayı planladıklarını söyledi. Kesin yer seçiminin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından kabul edildiğini ifade eden Şahin, yer olarak Yalnızbağ Beldesi Dereyurt Mahallesinin seçildiğini, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasının ÇED raporu süreci ile ilgili işlemelerin devam ettiğini söyledi.

TARIMA DAYALI İHTİSAS (SERA) ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNİN KURULMASI

Seracılık için uygun bir bölge olan Erzincan’da sektörü geliştirmek ve sebzecilik sektörünün ihracaata yönelik üretim yapmasını sağlamak amacıyla Merkez ilçede seracılık organize sanayi bölgesinin kurulmasını planladıklarını söyleyen Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Şahin, bu çalışmaların devam ettiğini, seraların ısıtılmasında kullanılacak jeotermal kaynak arayışının devam ettiğini belirtti.

TAHMİN VE ERKEN UYARI SİSTEMLERİNİN KURULMASI

Özellikle meyvecilik sektöründe hastalık ve zararlı çıkışlarının tespit edilerek ilaçlama zamanlarının coğrafi veriler ışığında belirlenmesi amacıyla Erzincan merkez ve Üzümlü ilçelerine 8 adet tahmin ve erken uyarı sisteminin kurulduğunu kaydeden İl Müdürü Murat Şahin, projenin tamamlandığını ve 200 bin liraya malolduğunu söyledi.

SÜT SOĞUTMA TANKLI ARAÇ ALIM PROJESİ

Erzincan’da günlük olarak süt toplama işini yürüten Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Biirliği’nin ihtiyaç duyduğu aracın alınabilmesi için hazırladığımız 20 ton kapasiteli süt soğutma tanklı araç alım projesi sonuçlandırılarak, birliğimizin ihtiyaç duyduğu aracın alımı gerçekleştirilmiştir. Projenin maliyeti 440 bin TL’dir.

ARI KEKİ PROJESİ

Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliğinin talebi üzerine yaptığımız 66 bin TL bütçeli arı keki projesi sonuçlandırılarak birliğimize arı yemi-kek makinesi, şeker eritme kazanı ve otoklav kazanı alımı yapılmıştır. Proje ile Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği üyelerinin ihtiyaç duyduğu kek üretimini karşılamaya başlamıştır.

MERA ISLAH PROJELERİ

Hayvancılık sektörümüzün gelişmesinde meraların son derece büyük bir öneme haiz olduğunu biliyoruz. Sektörün ihtiyaç duyduğu kaba yem açığının giderilmesine katkı sağlamak üzere Merkez/ Karatuş Köyü , Üzümlü / Altınbaşak Beldesi , Üzümlü / Pişkidağ Köyü , Merkez / Dereyurt Köyü , Üzümlü / Karakaya Köyü , Merkez / Değirmenköy Köyü , Merkez / Mahmutlu Köylerinde Mera Islah ve Amenajman Projelerinin  uygulanması tamamlandı. Islah edilen meraların toplam alanı 30.086 da olup maliyeti ise 3.596.155 TL olarak gerçekleşmiştir.

FASULYE VE NOHUT EKİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ

 Erzincan ilimiz genelinde uyguladığımız bu proje ile bölgeye uygun fasülye ve nohut çeşitlerinin yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Projemiz şu anda uygulama aşamasında olup, maliyeti 450 bin TL’dir.

YENİ YEM BİTKİLERİNİN DENENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

Erzincan ili genelinde uygulanan bu projede hayvancılık sektörünün ihtiyaç duyduğu kaba yem ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir. 60 bin TL bütçeli proje kapsamında 300 çiftçimize beşer dekarlık ryegrass ve yem şalgamı tohumu dağıtılmıştır.

GENÇ ÇİFTÇİ PROJELERİ

2017 yılında Erzincan genelinde 190 çiftçimize bu alanda hibe verilmiştir. Bu kapsamda İlimize Ayrılan Kaynak Miktarı ise 5 Milyon 670 Bin TL ‘dir.

ARICILIK MALZEMELERİNE HİBE DESTEĞİ

Erzincan İli Arı Yetiştiricileri Birliği ile yapılan işbirliği neticesinde ilimizde arıcılıkla uğraşan çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu alet ve ekipmanlar tedarik edilerek arıcılara dağıtılmış, proje için 200 bin TL harcanmıştır.

AHISKA TÜRKLERİNİN İSTİHDAMI İÇİN YAY ÇATILI SERALARIN KURULMASI

Proje Erzincan’ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türklerinin İstihdamı için hayata geçirilmiş olup, toplam maliyeti 10 milyon TL’dir. 2018 yılında uygulanacak projede zemin hazırlığı yapılmış olup, seraların yerleri belirlenmiştir. Malzeme alımı için ihaleye çıkılacaktır.

SÜT TOPLAMA TANKLARI ALIMI PROJESİ

Erzincan İli genelinde uygulanacak proje kapsamında 100 çiftçimize 500 litrelik süt soğutma tankları dağıtılacaktır. Soğuk zincirin tamamlanması amacı ile hayata geçirilen projenin maliyeti 1.600.000 TL olup, proje ihale aşamasına getirilmiştir.

BUZAĞI İSHALLERİ SONRASI OLUŞAN ÖLÜMLERİN ÖNLENMESİ

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde uygulanacak proje kapsamında buzağı ölümlerinin önlenmesi amacı ile aşılama kampanyası yürütülecek olup, projenin maliyeti 100 bin TL’dir.

HAVZA BAZLI MEYVECİLİK PROJESİ

Erzincan ili genelinde uygulanacak proje ile havza bazlı meyvecilik yapılması teşvik edilecek olup, projenin maliyeti 1 milyon TL’dir.  Proje kapsamında kurulacak olan meyvecilik alanları için arazilerde proje etüt aşaması gerçekleştirilmektedir.

Bir Cevap Yazın

SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN
error: Bu içeriğin tüm hakları erzincannet.com.tr\'ye aittir.
ankara escort ankara escort bayan escort bayan porno izle ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort